Privacy-policy - Bakkerij De Potter

Ga naar de inhoud
1938 - 2018
Privacy
De Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016 (AGV, van toepassing vanaf 25 mei 2018) legt strikte regels en voorwaarden op aan bedrijven en handelaars bij de verwerking van persoonsgegevens en dit om de privacy te beschermen. Met deze privacy overeenkomst willen we u duidelijke en nauwkeurige informatie geven over de verwerking van uw persoonsgegevens.

Verantwoordelijke
De verwerker van uw persoonsgegevens is Bakkerij De Potter, Faliestraat 62, 9620 Zottegem.

Rechtsgrondslag gegevensverwerking
We verwerken uw persoonsgegevens alleen voor legitieme en noodzakelijke doeleinden (art. 6 van de AVG).
Dat betekent dat we uw persoonsgegevens verwerken voor contractuele en zakelijke doeleinden.
Deze doeleinden omvatten, maar zijn niet beperkt tot het volgende: Aanvragen voor informatie, aanbiedingen, ...

Persoonsgegevens
Onder persoonsgegevens wordt verstaan alle informatie waardoor u kan worden geïdentificeerd.
Anonieme gegevens waardoor iemand niet kan worden geïdentificeerd, worden niet als persoonsgegevens beschouwd.
Uw persoonsgegevens kunnen onder meer zijn:
  • Gegevens met betrekking tot uw identiteit (naam, voornaam, adres, btw-nummer, telefoonnummer, e-mailadres, ...)
  • Financiële gegevens (bankrekeningnummer, facturen, ...)
  • Gegevens met betrekking tot het gebruik van elektronische apparatuur, zoals computers (logingegevens, elektronische identificatiegegevens, factureringsgegevens, ...)

Wie heeft toegang tot de persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens zijn normaal gezien alleen voor intern gebruik.
In geen geval zullen uw gegevens worden overgedragen aan derden zonder uw toestemming.

Hoelang worden de gegevens bewaard.
De gegevens worden niet langer bewaard dan nodig is om het doel te realiseren waarvoor we ze verzamelen.

Beveiliging
We doen onze uiterste best om uw gegevens optimaal te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, ongepast gebruik, wijzigingen, onwettige of accidentele vernietiging en onbedoeld verlies.
Het is altijd mogelijk dat de persoonsgegevens die worden verwerkt in verkeerde handen vallen als gevolg van menselijke fouten, computerfouten, enz.
Indien de inbreuk een hoog risico oplevert voor de rechten en vrijheden van de persoon, zullen we de betrokkenen onmiddellijk op de hoogte brengen van de feiten en maatregelen. We zullen ervoor zorgen dat de nodige stappen worden ondernomen om de privacycommissie van de inbreuk in kwestie op de hoogte te brengen binnen 72 uur na kennis te hebben genomen van de inbreuk, tenzij de inbreuk geen hoog risico vormt voor de rechten en vrijheden van de persoon. (Art. 32-34 van de AVG).

Verbetering of schrapping van uw gegevens
U kan op elk moment toegang krijgen tot uw persoonsgegevens en deze laten wijzigen of laten schrappen door contact met ons op te nemen.
Contact
Bakkerij De Pottter
Faliestraat 56
9620 Zottegem
(Sint-Maria-Oudenhove)
Tel: 09 360 09 11
Zaakvoerder: De Potter Danny
BTW BE 0649 259 996
Terug naar de inhoud